Zátěž

Měřit je potřeba pořád. Každé nastavování potřebuje zátěž. Vlasta si koupil odpůrek 50ohm 500W. Zbytek je už jen mechanická práce.